Услуги в моят кабинет

Доктор Миринчева извършва следните услуги: 1. Ехографски прегледи на отделителната система. 2. Диагностика и лечение на бъбречно-каменната болест. 3. Диагностика, консервативно лечение и превенция на бъбречните заболявания (пиелонефрит, гломерулонефрит, диабетна нефропатия и др.). 5. Диагностициране, профилактика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност и усложненията й. 4. Диагностика и лечение на цистит при жените.

-----

Алока ProSound Alpha 6 е ехограф от висок клас, създаден в резултат на над десетгодишно развитие и усъвършенстване на ProSound технологията. В него са реализирани най – новите инженерни достижения, наред с традицията, знанията и целия научен потенциал на Алока, придобити в над 50 годишната история на фирмата, посветена изключително на ултразвуковата техника и диагностика Едно от основните качества на апарата е възможността за придобиване на изображения с много висока чувствителност, разделителна способност и информационна стойност, постигнати чрез съвършенство на вградените акустични технологий. Реализираните образи гарантират висока прецизност и сигурност на ехографската диагноза, сигурност за пациента и специалиста, намаляване на необходимостта от повторни изследвания.