Нещо повече за мен.

ОБРАЗОВАНИЕ: Магистърска степен по "Медицински мениджмънт" 2008 г. - лекар. Нефрология 2005 г. в Медицински университет - Варна. Вътрешна медицина 1999 г. в Медицински университет - София. Магистърска степен в Медицински университет - Варна (1988 - 1994 г.)

МЕСТОРАБОТА: 2007 г. - Началник на нефрология в МБАЛ - Бургас - АД. 2005 г. - доктор по вътрешна медицина и нефрология в МБАЛ - Бургас - АД. 2002 - 2005 г. - специализация в клиника по нефрология на Медицински университет - Варна. 1995 г. - доктор по вътрешна медицина в МБАЛ - Бургас - АД.

КВАЛИФИКАЦИЯ: 2010 г. - Мюнхен, Германия. 2008 г. - Стокхолм, Швеция. 2006 г. - Медицинска практика в Атина, Гърция. 2005 г. - Охрид, Македония. 2004 г. - Курс по абдоминална ехография - Медицински университет - Варна. 2004 г. - "Актуални проблеми при лечение на хипертония" - Медицински университет - Варна. 2003 г. - "Актуални проблеми при диагностициране в нефрология" - Медицински университет - Варна. 2003 г. - Курс по нефрология - Медицинска академия - София. 2000 г. - Курс по хемодиализа - Медицински университет - София. 1999 г. - Курс по вътрешна медицина - Медицински университет - София. 1997 г. - Курс по ултразвук - Медицински университет - София.